ˆ

Zamówienia do 30 000 Euro

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej pn."Dni Żar 2016" w dniach 26 - 28 sierpnia 2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-18 12:09:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Żarski Dom Kultury
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Czubińska Data wytworzenia informacji: 2016-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Czubińska Data wprowadzenia do BIP 2016-07-18 12:09:02
Wprowadził informację do BIP: Paulina Czubińska Data udostępnienia informacji: 2016-07-18 12:21:16
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Czubińska Data ostatniej zmiany: 2016-07-28 11:28:52
Artykuł był wyświetlony: 39735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapewnienie ładu i porządku publicznego podczas imprezy masowej pn. „Dni Żar 2016”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-28 13:59:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Żarski Dom Kultury
Osoba, która wytworzyla informację: Tadeusz Matkowski Data wytworzenia informacji: 2016-06-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Matkowski Data wprowadzenia do BIP 2016-06-28 13:59:31
Wprowadził informację do BIP: Paulina Czubińska Data udostępnienia informacji: 2016-06-28 14:02:57
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Czubińska Data ostatniej zmiany: 2016-07-13 14:22:45
Artykuł był wyświetlony: 39714 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

REMONT HOLI, KLATKI SCHODOWEJ I PRACOWNI PLASTYCZNEJ W ŻARSKIM DOMU KULTURY W ŻARACH PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 7

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-27 11:07:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Żarski Dom Kultury
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Czubińska Data wytworzenia informacji: 2016-05-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Matkowski Data wprowadzenia do BIP 2016-05-27 11:07:02
Wprowadził informację do BIP: Paulina Czubińska Data udostępnienia informacji: 2016-05-27 11:29:51
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Czubińska Data ostatniej zmiany: 2016-06-22 15:10:23
Artykuł był wyświetlony: 29592 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DOSTAWA ORAZ MONTAŻ FOTELI W SALI WIDOWISKOWEJ FILII ŻARSKIEGO DOMU KULTURY W KUNICACH PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 3

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-09 11:36:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Żarski Dom Kultury
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Czubińska Data wytworzenia informacji: 2016-05-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Czubińska Data wprowadzenia do BIP 2016-05-09 11:36:12
Wprowadził informację do BIP: Paulina Czubińska Data udostępnienia informacji: 2016-05-09 11:46:51
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Czubińska Data ostatniej zmiany: 2016-05-23 10:14:58
Artykuł był wyświetlony: 24078 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

REMONT ZAPLECZA SALI WIDOWISKOWEJ W FILII ŻARSKIEGO DOMU KULTURY W KUNICACH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 3

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-09 11:06:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Żarski Dom Kultury
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Czubińska Data wytworzenia informacji: 2016-05-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Matkowski Data wprowadzenia do BIP 2016-05-09 11:06:40
Wprowadził informację do BIP: Paulina Czubińska Data udostępnienia informacji: 2016-05-09 11:25:54
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Czubińska Data ostatniej zmiany: 2016-05-23 09:56:20
Artykuł był wyświetlony: 23223 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DOSTAWA ORAZ MONTAŻ FOTELI I KURTYNY WIDOWISKOWEJ W SALI WIDOWISKOWEJ FILII ŻARSKIEGO DOMU KULTURY W KUNICACH PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 3

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-04 12:05:06

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Żarski Dom Kultury
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Czubińska Data wytworzenia informacji: 2016-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Czubińska Data wprowadzenia do BIP 2016-04-04 12:05:06
Wprowadził informację do BIP: Paulina Czubińska Data udostępnienia informacji: 2016-04-04 12:21:21
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Czubińska Data ostatniej zmiany: 2016-04-20 12:30:23
Artykuł był wyświetlony: 21947 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

REMONT ZAPLECZA SALI WIDOWISKOWEJ W FILII ŻARSKIEGO DOMU KULTURY W KUNICACH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 3

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-31 14:29:37

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Żarski Dom Kultury
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Czubińska Data wytworzenia informacji: 2016-03-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Czubińska Data wprowadzenia do BIP 2016-03-31 14:29:37
Wprowadził informację do BIP: Paulina Czubińska Data udostępnienia informacji: 2016-03-31 14:58:15
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Czubińska Data ostatniej zmiany: 2016-04-20 12:29:01
Artykuł był wyświetlony: 21943 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

REMONT SALI WIDOWISKOWEJ W FILII ŻARSKIEGO DOMU KULTURY W KUNICACH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 3.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-17 12:58:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Żarski Dom Kultury w Żarach, ul. Wrocławska 7, wpisany pod pozycją nr 1 do Rejestru
instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Żary o statusie miejskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu
prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), zaprasza do udziału w procedurze udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, której przedmiotem jest:
REMONT SALI WIDOWISKOWEJ W FILII ŻARSKIEGO DOMU KULTURY W KUNICACH PRZY
UL. GRUNWALDZKIEJ 3.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  1. Dane ogólne:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sali widowiskowej w filii Żarskiego Domu Kultury w Kunicach przy ul. Grunwaldzkiej 3, nr działki 404/1. Wysokość sali 5,60 m. Wysokość sali na scenie 4,84 m. Z uwagi na znaczną grubość ścian nie odliczano żadnych otworów, ale też nie uwzględniano robót na ościeżach wychodząc z założenia, że te roboty w przybliżeniu się równoważą.
Każdy oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej i porównać zakres robót faktycznych z zakresem przedstawionym w kosztorysie i zestawieniu robót – w przypadku różnic należy przed złożeniem oferty zadać pytanie inwestorowi.
W przypadku wizji lokalnej na terenie obiektu należy ustalić telefonicznie termin i godzinę wizji na co najmniej 2 dni przed planowaną wizytą. Kontakt pod numerem telefonu: (68) 374 24 13 – Tadeusz Matkowski, Paulina Czubińska.
Inwestor nie dopuszcza robót dodatkowych na etapie robót.
Inwestor nie dopuszcza również zapytań do kosztorysu i zestawienia głównych robót na etapie wykonywania robót – wszelkie zapytania należy kierować przed złożeniem oferty.
 1. Roboty przygotowawcze:
Wyniesienie foteli z zabezpieczeniem i folią i z ponownym wniesieniem, zabezpieczenie oświetlenia w tym drewnianych „desek” nad oświetleniem na ścianach, demontaż i ponowny montaż kotar na scenie. Zabezpieczenie wszelkich pozostałych elementów. Miejscowe skucie zawilgoconych tynków. Wywóz pozostałości po robotach ZZO Marszów. Przygotowanie powierzchni ścian, tynków, elementów drewnianych, metalowych, betonowych. Cyklinowanie podłogi i parkietu oraz szlifowanie listew przypodłogowych.
 1. Roboty główne:
- Izolacja pozioma przeponowa całej ściany na końcu sceny oraz w miejscu skucia zawilgoconych tynków przy wejściu głównym i vis a vi skucia przy wejściu głównym,
- tynki cem.-wap. Kat III w miejscach skucia i w miejscach gdzie ich brak,
- uzupełnienie tynków mozaikowych wszędzie gdzie ich brak,
- malowanie tynków mozaikowych farbą lateksową odporną na szorowanie,
- malowanie emulsyjne tynku mineralnego fakturowanego pozostałych ścian,
- szpachlowanie sufitu,
- malowanie sufitu,
- malowanie elementów wentylacji metalowej w suficie,
- malowanie drzwi drewnianych z klepki wraz z ościeżnicami drewnianymi obustronnie,
- malowanie drzwi płycinowych wraz z ościeżnicami obustronnie,
- malowanie schodów o nawierzchni z płyt paździerzowych i bokach betonowych,
- malowanie belek drewnianych,
- malowanie drewnianych elementów obudowy wentylacji i sceny,
- obudowanie jednej wentylacji płytą gipsową na ruszcie metalowym o EI 60,
- lakierowanie podłóg i parkietów wraz z listwami przyściennymi.
Kolory do uzgodnienia z inwestorem.
Wszelkie zastosowane materiały muszą mieć dopuszczenia dla obiektów użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem sal widowiskowych.
 1. Inne:
Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest oprócz wstawienia foteli dokładnie posprzątać salę. Za wszelkie szkody powstałe podczas robót odpowiedzialny jest wykonawca robót.
Przed wykonaniem należy sprawdzić wymiary i ilość elementów z natury.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i sztuką budowlaną, przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów w tym przepisów bhp.
Szczegółowy opis znajduje się w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania.                                                                                                                                                                                
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę wykonawcy stanowić będzie wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz ofertowy zgodnie ze wzorem podanym w  załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Wraz z ofertą proszę przesłać zaakceptowany (podpisany) wzór umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 3.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zainteresowanych proszę o złożenie ofert w zamkniętym opakowaniu zawierającym nazwę (firma) i adres oferenta wraz  z dopiskiem „REMONT SALI WIDOWISKOWEJ W FILII ŻARSKIEGO DOMU KULTURY W KUNICACH „  w terminie do dnia 03.08.2015r. do godz. 15:00
- osobiście lub listownie na adres:  Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary.
Miejsce składania ofert: sekretariat ŻDK, pokój nr 20.
Oferty złożone po w/w  terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert: 03.08.2015 r. godz. 15:15, Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary, pokój nr 18.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Żarskiego Domu Kultury – www. bip.dk.zary.pl
Termin ważności oferty: 30 dni.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający żąda aby oferent wykazał się realizacją co najmniej 1 roboty budowlanej o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia w ciągu 3 ostatnich lat przed dniem ogłoszenia niniejszego zapytania.
 1. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przewidywany termin rozpoczęcia robót:  17.08.2015 r.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  09.10.2015r.
 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
Najniższa cena.
 1. INNE INFORMACJE:
Oferta winna uwzględniać wszelkie koszty w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia : Tadeusz Matkowski – kierownik działu administracyjnego, tel. 68 374 24 13, e-mail:
 1. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy
 
                                                                                                                             Roman Krzywotulski
                                              Dyrektor Żarskiego Domu Kultury

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Żarski Dom Kultury
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Czubińska Data wytworzenia informacji: 2015-07-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Czubińska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-17 12:58:13
Wprowadził informację do BIP: Paulina Czubińska Data udostępnienia informacji: 2015-07-17 13:01:45
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Czubińska Data ostatniej zmiany: 2015-08-11 14:57:39
Artykuł był wyświetlony: 18705 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYKONANIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO „MUSZLI KONCERTOWEJ” USYTUOWANEJ PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 7 W ŻARACH

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-19 14:46:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Żarski Dom Kultury w Żarach, ul. Wrocławska 7, wpisany pod pozycją nr 1 do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Żary o statusie miejskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), zaprasza do udziału w procedurze udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, której przedmiotem jest:
WYKONANIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO „MUSZLI KONCERTOWEJ” USYTUOWANEJ PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 7 W ŻARACH
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego „muszli koncertowej” usytuowanej przy ul. wrocławskiej 7 w Żarach, która będzie zawierała dokumentację i ocenę zjawisk, zdarzeń i procesów zachodzących w obiekcie budowlanym, obejmującą inwentaryzację uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych, badanie cech mechaniczno – strukturalnych wbudowanych wyrobów budowlanych, zaproponuje zalecenia i wariantowe sposoby wzmocnienia uszkodzonych elementów oraz sformułuje wnioski końcowe potrzebne do określenia w sposób wyczerpujący  i zgodny ze stanem faktycznym granic i treść obowiązku, jaki należy nałożyć na właściciela obiektu.
Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Wykonawca     zobowiązany będzie do realizacji zamówienia na podstawie umowy stanowiącej   załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Wraz z ofertą proszę przesłać zaakceptowany (podpisany) wzór umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 1. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Zainteresowanych proszę o złożenie ofert w terminie do dnia 27.03.2015r. do godz. 12:00
- osobiście lub listownie na adres:  Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary
Do oceny technicznej/ekspertyzy należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych oraz kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jej autora.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Żarskiego Domu Kultury.
 1. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się do dnia 24.04.2015r. – wykonanie i dostarczenie kompletnej ekspertyzy do  Żarskiego Domu Kultury przy ul. Wrocławskiej 7 w Żarach.
 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
Najniższa cena.
 1. INNE INFORMACJE:
Oferta winna uwzględniać wszelkie koszty w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Informacji dotyczących szczegółów wykonania przedmiotu zamówienia udziela Tadeusz Matkowski – kierownik działu administracyjnego, tel. 68 374 24 13, e-mail:
 1. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
 
                                                                                                                                               Roman Krzywotulski
                                                        Dyrektor Żarskiego Domu Kultury

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Żarski Dom Kultury
Osoba, która wytworzyla informację: Tadeusz Matkowski Data wytworzenia informacji: 2015-03-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Matkowski Data wprowadzenia do BIP 2015-03-19 14:46:11
Wprowadził informację do BIP: Paulina Czubińska Data udostępnienia informacji: 2015-03-19 14:51:36
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Czubińska Data ostatniej zmiany: 2015-03-30 14:39:06
Artykuł był wyświetlony: 21232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprzedaż i dostawa instrumentów dętych blaszanych dla Miejskiej Międzyszkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Żarskim Domu Kultury

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-16 16:52:18

Ogłoszenie o zamówieniu

 
 
Żarski Dom Kultury w Żarach, ul. Wrocławska 7, wpisany pod pozycją nr 1 do Rejestru
instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Żary o statusie miejskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu
prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), zaprasza do udziału w procedurze udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, której przedmiotem jest:
sprzedaż i dostawa instrumentów dętych blaszanych  dla Miejskiej Międzyszkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Żarskim Domu Kultury.
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych dętych blaszanych, trwałych o najwyższych walorach brzmieniowych, estetycznych, bez wad, rys i uszkodzeń dla Miejskiej Międzyszkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Żarskim Domu Kultury, tj.:
-Eufonium YAMAHA  YEP – 321 „B” ( 1 szt.)
-Trąbka YAMAHA YTR – 8345 G02 (1 szt.)
- Flet poprzeczny YAMAHA YFL – 481 H ( 1 szt.)
Minimalny okres gwarancji na w/w przedmioty: 24 miesiące.
Wykonawca może zaproponować inny model lub producenta, jednak nie gorszej jakości i trwałości niż modele podane powyżej. W przypadku zamiany należy podać nazwę producenta i modelu oferowanego wyposażenia.
Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Wykonawca     zobowiązany będzie do realizacji zamówienia na podstawie umowy stanowiącej   załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Wraz z ofertą proszę przesłać zaakceptowany (podpisany) wzór umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 1. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Zainteresowanych proszę o złożenie wymaganych dokumentów w terminie do dnia 19.12.2014r. do godz. 12:00
- w formie elektronicznej na adres
- faksem na numer (68) 374 24 32
- osobiście lub listownie pod adresem: Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po zatwierdzeniu zostanie ogłoszona
w Biuletynie Informacji Publicznej Żarskiego Domu Kultury po zatwierdzeniu  protokołu w dniu 19.12.2014 r.
 1. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się do dnia 29.12.2014r.
 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
Najniższa cena 100%
 1. INNE INFORMACJE:
Oferta winna uwzględniać wszelkie koszty w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (w tym koszty transportu). Informacji dotyczących szczegółów wykonania przedmiotu zamówienia udziela Paulina Czubińska – Starszy referent ds. administracyjno-kadrowych i obsługi kasy, tel. 68 374 24 13, e-mail:
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w każdej chwili  lub odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
 1. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
 
 
Katarzyna Walczak
p.o. Dyrektora Żarskiego Domu Kultury

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Żarski Dom Kultury
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Czubińska Data wytworzenia informacji: 2014-12-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Czubińska Data wprowadzenia do BIP 2014-12-16 16:52:18
Wprowadził informację do BIP: Paulina Czubińska Data udostępnienia informacji: 2014-12-16 16:57:38
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Czubińska Data ostatniej zmiany: 2014-12-19 13:40:51
Artykuł był wyświetlony: 17559 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Żarski Dom Kultury
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu