ˆ

Klauzula informacyjna - RODO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna ŻDK

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-28 09:11:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula Informacyjna ŻDK
 
 
 Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) informuję, iż:
 
 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Żarski Domu Kultury z siedzibą w Żarach przy ulicy Wrocławskiej 7.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na: ,  lub wysyłając pisemna korespondencję na adres: ŻDK , 68-200 Żary Wrocławska 7
 3. Państwa dane przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Żarskim Domu Kultury , realizacji umów zawartych z kontrahentami ŻDK, w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Żarski Dom Kultury
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosław Małachowski Data wytworzenia informacji: 2018-06-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Małachowski Data wprowadzenia do BIP 2018-06-28 09:11:12
Wprowadził informację do BIP: Paulina Konopa Data udostępnienia informacji: 2018-06-28 09:11:17
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Konopa Data ostatniej zmiany: 2018-06-28 09:12:17
Artykuł był wyświetlony: 243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Żarski Dom Kultury
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu